Landbouwsector investeert weinig zelf

Een goede graadmeter voor de stand van de economie, is de mate waarin bedrijven weer zelf gaan investeren. Deze duiden immers op aanwezig kapitaal en het vertrouwen in de toekomst. In sommige sectoren zijn deze hoopvolle tekens al weer voorzichtig waar te nemen, maar in de landbouw is tot op […]