Landbouwsector investeert weinig zelf

Een goede graadmeter voor de stand van de economie, is de mate waarin bedrijven weer zelf gaan investeren. Deze duiden immers op aanwezig kapitaal en het vertrouwen in de toekomst. In sommige sectoren zijn deze hoopvolle tekens al weer voorzichtig waar te nemen, maar in de landbouw is tot op heden nog steeds geen sprake van een groeiende markt. Zo kiezen boeren er nog maar nauwelijks voor om zelf in de benodigde middelen te investeren, maar blijft men onverminderd leasen.

Boeren hebben het steeds moeilijker
Behalve de economisch zware tijden zijn er ook andere factoren die het ondernemen in de landbouw en veeteelt steeds lastiger maken. Denk bijvoorbeeld eens aan de alsmaar verder toenemende eisen op het gebied van milieu en dierenwelzijn. Aan de ene kant een goede zaak natuurlijk, maar voor de boeren betekent dit vaak wel dat er extra kosten ontstaan. Met afnemende subsidies en een krimpende economie laten deze zich nou eenmaal lastiger financieren. Helemaal wanneer banken ook steeds minder happig zijn op het verstrekken van een lening.

Leasen biedt wel mogelijkheden tot groei
Toch is het belangrijk om niet alleen op de negatieve kanten te blijven focussen. Dat er in de landbouw veel wordt geleased, betekent immers ook dat de sector actief blijft en steeds weer zoekt naar nieuwe mogelijkheden om bepaalde wensen te realiseren. Door te leasen hebben de boeren weer kans om eigen vermogen op te bouwen en zou aan een boerenbedrijf te werken dat gezond naar de toekomst kan kijken. De overheid biedt dit najaar ondernemers de flexibiliteit om zelf te bepalen wanneer ze willen afschrijven. Dit is een fiscale meevaller. Ook biedt leasen de mogelijkheid om voor een kleiner bedrag toch de meest moderne middelen te kunnen gebruiken, waardoor de landbouw een interessante sector voor innovatieve technieken blijft.

Tags: ,