Groen, groener groenst

media_xl_1374003Plofkippen, kiloknallers, legbatterijeieren. Dankzij actiegroepen als Wakker Dier zijn dit bijna zaken uit het verleden. De bio-industrie lijkt aan het verdwijnen. Ook het transporteren van voedsel over lange afstanden, het gebruik van pesticiden wordt in toenemende mate afgekeurd door de consument. Hij is ook steeds meer bereid hiervoor te betalen. Was biologisch voedsel voorheen een typisch nicheproduct, die tijd lijkt voorbij. Er zijn zelfs supermarkten met alleen biologische producten. Het imago van geitenwollen sokken is definitief veranderd in een meer hip en groen beeld.

Hieraan gekoppeld is er ook meer interesse in duurzaam consumeren op andere terreinen. Consumenten gaan steeds meer letten op manieren van consumeren die het milieu sparen en gebruik maken van duurzame energiebronnen. Het gebruik van groene stroom is hierbij natuurlijk het meest aansprekende voorbeeld. Hierbij wordt alleen stroom gebruikt die uit duurzame bronnen is gewonnen, zoals wind- of zonne-energie.

Maar ook matiging, het zogenaamde consuminderen, kan een oplossing zijn om de toenemende druk op de capaciteit van moeder Aarde te verlichten. Deskundigen zoals Louise Fresco zien hierin een belangrijke oplossingsrichting op het gebied van voedselzekerheid en duurzame voedselproductie.

Tags: , , ,