Europese milieudoelstellingen in gevaar door hoge energieprijzen

De Financial Times concludeert uit een onderzoeksrapport van de Europese Commissie dat er een steeds groter gat ontstaat tussen Europa en zijn belangrijkste handelspartners, waaronder de Verenigde Staten en China, als het gaat om energie. De prijzen voor industriële elektriciteit liggen in Europa twee keer zo hoog als in de Verenigde Staten en 20 procent hoger dan in China. En de gasprijzen liggen zelfs drie tot vier keer zo hoog vergeleken met Amerikaanse en Russische tarieven. Het feit dat energieprijzen in Nederland dit jaar toch iets lager liggen en de leveranciers competitief met elkaar kunnen concurreren komt vooral door energiebesparingen en niet door de prijs van de energie zelf.

Verenigde Staten versus Europe en Azië

Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) zullen die verschillen de komende decennia een belangrijke rol spelen in de internationale handel. Landen die in de toekomst zelf in energie kunnen voorzien, zullen dat voordeel terugzien in een stijging van hun exportcijfer van energie behoevende goederen. Amerika beschikt inmiddels over steeds meer mogelijkheden om schaliegas uit de grond te halen en de IAE vermoedt dat de VS in 2035 zo goed als zeker zelf in zijn gehele energiebehoefte kan voorzien. Anderzijds zal het marktaandeel van Europa en Japan daarmee kelderen en dienen deze gebieden zo efficiënt mogelijk met energie om te gaan.

vs-energie-transitie-2035

Europese Commissie doet een stapje terug

De Europese Commissie wil afstappen van de verplichte hernieuwbare energiedoelstellingen voor na 2020, omdat ze tot dusver alleen maar nadelig zijn uitgepakt voor de industrie en de consumenten door de opgedreven energieprijzen. In plaats daarvan worden er bindende richtlijnen opgesteld om de CO2-uitstoot terug te dringen, zonder daarbij eisen te stellen over hóe dit gedaan moet worden. De beslissingen daaromtrent worden aan de nationale overheden overgelaten, zodat deze zelf kunnen bepalen wat de meest kostenefficiënte route is.

Verhitte discussie in Nederland

In Nederland is er momenteel veel te doen over het winnen van schaliegas. Logisch. Het kan vanuit milieutechnisch oogpunt een mooie overgang naar groenere energie betekenen, anderzijds bezorgt het winnen van schaliegas op een dergelijk kleine oppervlakte als die van Nederland inwoners veel overlast in de vorm van aardbevingen en geluidsoverlast. Wat zou het dan toch handig zijn geweest als er in Nederland net wat meer uitgestrekte gebieden, ver afgelegen van de bewoonde wereld zouden zijn, die net als in Amerika aangewend kunnen worden voor de zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van Nederland.

Tags: , , ,