Biologische landbouw, heel logisch?!

Biologische landbouw is een opkomend fenomeen. Het past in de trend van meer duurzaam en milieubewust consumeren. Hierdoor is de aandacht voor biologisch eten ook sterk vergroot. Plofkippen en kiloknallers lijken verleden tijd te zijn. Dierwelzijn, zorg voor het milieu en duurzame productiewijzen worden steeds meer gewaardeerd. De consument is tegelijkertijd ook bereid meer te betalen voor biologisch voedsel. Het lijkt er dan ook op dat de biologische landbouw het stempel nichemarkt definitief achter definitief zich heeft gelaten.

Het aantal biologische landbouwbedrijven in Nederland nam dan ook sterk toe de afgelopen jaren. In totaal wordt in 2012 ruim 55.000 hectare van het landbouwareaal gebruikt voor biologische landbouw. Biologisch boer wordt je niet zo maar. Om producten biologisch te mogen noemen, moeten zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Er mag bijvoorbeeld geen kunstmest gebruikt worden. Ook het gebruik van genetisch gemodificeerde gewassen is niet toegestaan. Bij biologische veehouderij geldt verder nog dat de dieren met veevoeder van biologische oorsprong gevoerd moeten worden. Daarnaast is het gebruik van groeihormonen en preventieve antibiotica niet toegestaan. Veel boeren werken met keurmerken. Het SKAL- en het Eko-keurmerk zijn bekende voorbeelden hiervan.

Veel boeren kiezen ervoor om over te stappen op biologisch boeren vanuit bepaalde principes. Het welzijn van de dieren op hun bedrijf is hierbij vaak belangrijk. Zij geven hun dieren meer ruimte in de stal en ook hebben de dieren de gelegenheid om naar buiten te gaan. Ook werken zij vanuit respect voor het ecosysteem. Dit wil zeggen dat er aan gewaswisseling wordt gedaan. Elk seizoen wordt er een ander gewas in de grond verbouwd. Zo wordt uitputting van de grond voorkomen. Ook wordt er gekozen voor plantenrassen die sterk zijn en goed gedijen het lokale klimaat. Dit geldt ook voor bepaalde veerassen. Zo zijn bijvoorbeeld de kleine Jersey koeien erg geschikt voor biologische veehouderij vanwege hun sterke gestel.

frescoOf biologische landbouw daadwerkelijk de landbouw in de toekomst is, is niet zeker. Er zijn ook deskundigen die kanttekeningen plaatsen bij de opkomst van het biologisch boeren. Hoogleraar Louise Fresco is voedseldeskundige, voorheen bij de FAO, en pleit voor een positiefkritische houding. Omdat biologisch telen minder opbrengst per hectare oplevert, is er meer landbouwgrond benodigd. De vraag is of dit wenselijk is. In haar nieuwe boek Hamburgers in het paradijs analyseert ze vooroordelen over bio-industrie en biologisch telen. Anderen vragen zich of de wereldbevolking simpelweg wel gevoed kan worden door middel van biologische landbouw. Hiervoor zal juist verhoging van productiviteit van de grond noodzakelijk zijn.